Polityka prywatności
i cookies

Polityka prywatności
i cookies

Treści:

Polityka Prywatności

Postanowienia

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Peels Weronika Ordyk, ul. Żabiniec 81/22, 31-215 Kraków, NIP: 945-225-72-22, zwana dalej „Administratorem”.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, reklamacji i zwrotów. Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 RODO,

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody,

5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Zasady zawierania umów opisane są w regulaminie dostępnym pod adresem: https://peels.pl/regulamin-sklepu/

Wysyłka Newslettera

1. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji zamówionej usługi Newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie wyrażonej zgody;

2. dane osobowe udostępniane są podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom, z którymi są podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom zgodnie z § 5 Odbiorcy danych;

3. administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu rezygnacji przez subskrybenta z usługi Newslettera;

4. przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody, prawo dostępu do Twoich danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych – po terminach archiwizacji, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych;

5. podanie danych jest dobrowolne, odmowa podania danych wiąże się z niemożliwością otrzymywania newslettera.

Wystawienie opinii

1. Dane osobowe są przetwarzane dla celów wystawienia opinii realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

2. dane osobowe udostępniane są podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom, z którymi są podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom zgodnie z § 5 Odbiorcy danych

3. dane osobowe przetwarzane będą do czasu wniosku o usunięcie konta klienta, w przypadku nieaktywności konta w okresie 3 lat od czasu ostatniej aktywności;

4. przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody, prawo dostępu do Twoich danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych – po terminach archiwizacji, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych;

5. podanie danych osobowych w celu wykorzystania do prośby o wystawienie opinii jest warunkiem zawarcia umowy. Zasady zawierania umów opisane są w regulaminie dostępnym pod adresem: https://peels.pl/regulamin-sklepu/


Cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Peels Weronika Ordyk, ul. Żabiniec 81/22, 31-215 Kraków, NIP: 945-225-72-22

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru fontu, wyglądu strony internetowej itp.;

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl/

 

Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

Napisz
do nas